lunes, noviembre 16, 2009

Anuncio / Ogłoszenie


minicomic informa que la primera encuesta llego a su cierre. tal parece que el gran enigma del chicle tipo americano no se somete a ninguna explicacion racional: 29% del electorado no tuvo idea y 52% opto por "las tiritas" - una respuesta incorrecta ya que el producto en oferta era de pastillas. tal vez deberiamos preguntar a los psiquicos.

minicomic informuje, że pierwsza ankieta dobiegła końca. wydaje się, że wielka enigma "gumy typu amerykańskiego" nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia: 29% elektoratu nie miała zdania, 52% opowiedziało się za "gumą w listkach" - odpowiedź błędna, oferowany produkt był w pastylkach. może powinniśmy zwrócić się z tym pytaniem do specjalistów od sił nadprzyrodzonych.

No hay comentarios.: